finanční dary a dárci

Projekt Živá zahrada je financován z grantů, které nejsou stálé a dlouhodobě jej podporuje z vlastních fondů Český svaz ochránců přírody. Každá koruna je tedy vybojovaná. Sponzorským darem nám pomůžete projekt udržet a dáte možnost Živé zahradě růst.

Pro firemní dárce se můžeme domluvit na spolupráci i jinak – můžeme například vyhotovit návrh na podporu biodiverzity pro Váš firemní areál a být dozorem při realizaci opatření. Protože i zelené plochy kolem firemní zástavby mohou být oázou pro přírodu.

Možnost podpory Živé zahrady darem na účet Komerční banky: 34535011/0100

Variabilní symbol :5050

 

Děkujeme všem dárcům, co projekt podpořily v roce 2018! Patří Vám velká poklona a vřelé díky.

 

IMG_7839