Jezírko Hmyzí hotel Hmyzí hotel Skalka Kompost Budka Krmítko Rostliny Rostliny

rostliny

Od rostlin začínáme… Volbou vhodných bylin, keřů a stromů můžeme vytvořit celoročně kvetoucí zahradu, která nám i zvířatům bude vytvářet opravdový ráj pro život.

Díky rostlinám můžeme vytvořit na zahradě řadu míst, kde se rozličná zvířata dosyta nasytí, ukryjí před predátory, přečkají zimu či dokonce najdou místo pro zahnízdění a rozmnožení. Pomáháme tak alespoň trochu navracet přirozená prostředí těm, kteří o něj, díky zástavbě, přicházejí.

Zásadou zahrady, kterou mají obývat různé druhy živočichů je rozmanitost. Množství biotopů, které mezi sebou volně přecházejí. Louka postupně přechází v mokřad s vodomilnými rostlinami až do jezírka. Louka, co je částečně otevřená a částečně stíněná sadem, místy přecházející v divoký koutek, soliterní stromy i mrtvé kmeny, skalky se stepnímy druhy rostlin a s aromatickými bylinami, živé ploty či skupiny keřů, které poskytují úkryt i potravu v podobě bobulí na podzim. Můžete si tak v podstatě vytvořit miniaturní krajinu, která bude obsahovat téměř veškeré biotopy našich šířek a délek a potažmo tak nalákat i příslušné živočichy.

Jak přilákat čmeláka nebo motýla? Na jídlo, barvy a vůně.

Čmelákům a motýlům je třeba nabídnout kvetoucí rostliny po co nejdelší období v roce. Motýlům navíc živné rostliny pro jejich housenky (například kopřivy jsou významnou živnou rostlinou pro řady hmyzích druhů). Zdroj nektaru a pylu – z květin dáváme přednost neplnokvětým formám, bohaté jsou hlavně složnokvěté, (např. slunečnice, měsíček, kopretina), z aromatických rostlin hlavně hluchavkovité (např. dobromysl, meduňka, máta, šalvěj, mateřídouška) a miříkovité – mrkvovité (např. kopr, koriandr, kerblík). Čmeláci kromě slunečnic navštěvují rádi i různé bobovité rostliny (např. jetele nebo hrách), pro včely je velkým lákadlem např. svazenka (použitelná i jako vynikající zelené hnojení). Vykvést a vysemenit můžeme nechat i mnoho zelenin, jako např. ředkvičku, kopr, kadeřávek, černý kořen, salát apod.

Za čím tedy motýl poletí?

Za rostlinou, na kterou mohou naklást vajíčka,  kterou se budou živit vylíhlé housenky než se zakuklí, za nektarem a pylem květů – je tedy třeba zajistit neustálé kvetení volbou vhodných bylin a dřevin (například čmeláci se budí již brzy z jara, kdy kvetou jívy, podběly a sněženky, kvetoucí bylinky na podzim mohou pomoci při opožděné zimně přežít stále bdělým motýlům). Poletí také za suchým úkrytem, kde mohou přečkat zimu – může to být naše půda nebo ztrouchnivělé dřevo.

Kvetoucí louka, živý a zdravý trávník, jak na to

Anglický trávník může být velmi pěkný, pro živočichy je ale synonymem nehostinné pouště.

S kvetoucí loukou přichází hmyz, s hmyzem přichází živočichové, kteří se jim živí – jako jsou třeba všichni naši pěvci, ještěrky, netopýři a spousta dalších. Představuje potravu, úkryt a místo pro rozmnožování.

Máte trávník bez kvítků? Nemusíte hned celý orat a sázet nový, někdy stačí jen méně kosit, či ponechat kus bez zásahu.

Kvetoucím bylinám zejména škodí právě časté kosení na krátkou délku. Nestíhají pak vysemenit a časem převládnou trávy a rostliny s přízemní růžicí.  Nárazové kosení již vzrostlé louky může také uškodit zejména hmyzu, kterému se stéblo najednou skácelo pod nohama. Většina larev ve stoncích či na listech nezvládne uniknout a hyne s posekaným materiálem. Jistým řešením je kosení postupné. Rozdělíte si plochu na tři úseky, které budete s časovým odstupem kosit postupně. Hmyz se mezi jednotlivými pásy bude postupně přesouvat. Takováto péče se nazývá mozaikovým sečením a jeho účinnost se prokazuje v oblastech s výskytem chráněných druhů hmyzu či rostlin. Nechte kosit alespoň na 10cm, spadaný hmyz má tak šanci na bezpečný přesun.