O nás

               Český svaz ochránců přírody            kytkoptak_zeleny

 

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je nezisková organizace, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Naším posláním je ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.  V současné době máme cca 6500 členů, mezi nimiž naleznete profesionální odborníky, zkušené dobrovolníky i ty, kteří prostě „jen“ mají rádi přírodu. Více informací o naší činnosti naleznete na www.csop.cz.

 

Proč jsme se do programu Živá zahrada pustili…

V posledních letech sledujeme významný úbytek biodiverzity právě v okolí lidských sídlišť. Mnozí živočichové, kteří člověka u jeho obydlí provázeli po staletí, najednou rychle mizí. Příčiny nejsou zcela známé, ale je zřejmé, že jednou z nejdůležitějších je změna péče o zahrady. V posledním desetiletí lze pozorovat, jak se zahrady stále více izolují neprostupnými ploty, ze zahrad mizí ovocné stromy, vysazují se na nich zdejší přírodě neznámé druhy rostlin, intenzivně se sečou trávníky, používá se více chemických prostředků a nevhodná technika. Často se také na zahrady zavádějí prvky, které jsou živým organismům smrtelně nebezpečné (nevhodně konstruované nádrže s vodou, bazény s kolmými stěnami, průhledné skleněné stěny, …).

Nechceme jenom poučovat a radit, jak to dělat jinak. Nikoho do ničeho nenutíme. Proto jsme zvolili formu soutěže. Každý, kdo chce a má zahrádku, ať si zkusí život na ní porovnat s ostatními. Od roku 2004, kdy Živá zahrada vznikla, to tak učinilo více jak 1100 zahrad. A mnohé z nich s námi soutěží dodnes.