Kategorie: Soutěž

Koukej, kde co lítá! Mimořádná soutěž na stav nouze

Karanténa! Ne pro pozorování na zahradě – přinášíme možnost se smysluplně zabavit a ještě k tomu vyhrát pěknou cenu od Českého svazu ochránců přírody. Studentům a žákům dokonce vydáme potvrzení o účasti pro jejich učitele přírodopisu či biologie!

“Koukej, kde co lítá!”

Zapisujte druh ptáků a datum jeho prvního pozorování na zahradě v době stavu omezení pohybu. Zapisujte si i zajímavé projevy chování, teď na jaře je skutečně na co se dívat i co se o ptácích přiučit.

Více pod odkazem:

Mimořádná soutěž na stav nouze – Koukej, kde co lítá!

Klesá nám výskyt zvonka na soutěžících zahradách…

 

První výsledky Živé zahrady 2019 odhalily další ptačí druh, který ze zahrad rychle mizí

O Vánocích 2019 proběhlo další soutěžní kolo Živé zahrady (www.zivazahrada.cz ). Toto dlouhodobé pozorování divokých zvířat na zahradách odhalilo, že kromě kosa černého mizí ze zahrad další dříve běžný obyvatel –  zvonek zelený. Počet zahrad, na kterých byl zvonek pozorován, se snížil od roku 2011 o cca 40%.

Vánoční kolo Živé zahrady 2019 potvrdilo již dříve zveřejněnou informaci o tom, že nejběžnější zahradní pták – kos černý – již není nejběžnější. Před rokem 2018 se vyskytoval na cca 95% zahrad, v zimě 2018 to však bylo pouze na 77% a toto číslo potvrzují i předběžné výsledky ze zimy 2019. Statistiky Živé zahrady zaznamenaly i extrémně nízký výskyt zvonka zeleného. Byl pouze na 41% zahrad. Zvonek přitom nepoklesl skokově tak, jako tomu bylo v roce 2018 u kosa, nýbrž jde o setrvalý pokles. V roce 2011 se vyskytoval na 68% zahrad, o pět let později na 55% a nyní už jen na 41% zahrad. Nejběžnějším ptačím druhem, jehož výskyt se pohybuje kolem 90ti zahrad ze sta, je sýkora koňadra.

Další kolo Živé zahrady, kterou organizuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP), proběhne  4. víkend v květnu a bude tradičně zaměřené i na jiné druhy a skupiny živočichů, než jsou ptáci. Přihlášky zahrad do soutěže jsou zde: https://www.zivazahrada.cz/soutez/prihlaska-2/ . Zájemci o ptáky se však už brzo mohou zúčastnit druhého ročníku akce Ptačí hodinka, kterou ve dnech 10. až 12. ledna 2020 pořádá Česká společnost ornitologická www.ptacihodinka.birdlife.cz

Dlouhodobá pozorování přírody jednotnou metodikou v masovém měřítku a tedy s využitím nadšené laické veřejnosti (občanská věda) běžně v celém světě přinášejí velmi zajímavá data. Program Živá zahrada poskytuje takové unikátní údaje o výskytech běžných živočišných druhů na zahradách už od roku 2004, kdy ho ČSOP odstartoval.  Přitom občanská věda samozřejmě není primárním cílem Živé zahrady. Tím je podpora biodiverzity v našem nejbližším okolí a ve spolupráci s veřejností.

 

Kontakt: Český svaz ochránců přírody, Petr Stýblo, info@csop.cz, 602395473

A je to, zimní kolo máme za sebou, další bude v květnu

Díky všem, co se i letos zapojili do zimního pozorování ptáků na zahradách. Už teď máme od vás přes 200 pozorování poslaných přes elektronický formulář, kdo jej ještě nedal dohromady, je zde – https://www.zivazahrada.cz/soutez/mapovaci-karta/zimni-kolo/. Vyplnění zabere asi minutu až dvě, na email vám hned dorazí kontrolní vyplnění, ať víte, co jste nám poslali, popřípadě nám o změnách dejte vědět už přímo na email – zivazahrada@csop.cz.

Zima ale ještě nekončí, ba naopak. Přikrmovat můžete i nadále, zejména při nižších teplotách nebo sněhové nadílce, když budete dodržovat jistou pravidelnost, ušetříte ptákům energii. Nezapomínejte na vodu, ptáci se potřebují koupat i v zimě, a to hlavně kvůli zachování izolační funkce jejich kabátku. Doplňovat můžete jablka, mají je rádi šťavnaté, zmrzlé na pecku už tolik nefrčí.

Nezapomeňte na jarní kolo, v květnu budeme pozorovat nejen ptáčky, ale i celou řadu dalších živáčků. Čím více druhů jich budete na zahradě mít, tím blíže budete k titulu Živá zahrada. Bodové hodnocení zimního a jarního pozorování se na konci roku sečte. Průběžné výsledky vyvěšujeme zde: https://www.zivazahrada.cz/soutez/vysledky/

Díky, že pomáháte a poznáváte své opeřené sousedy, vždyť dobré soužití s nimi je radost.

 

Pozor, na krmítku je dravec!

Velká dětská Vánoční malovací soutěž 2019 + trocha soutěžení i pro dospěláky!

Milé děti, ptáka, kterého jsme letos vybrali k malování, hned tak neuvidíte, i když se budete moc snažit. Nedá se totiž na krmítko přilákat ani na semínka, ani na ovoce, ani na lůj. Přesto Vaše krmítko asi navštěvuje.  Jenže je prostě hooódně nenápadný.

Že se během sekundy objeví, zjistíte z chování sýkorek a jiných návštěvníků krmítek, Ti se totiž s poplašným křikem rozprchnou do všech stran. Jde jim o život. Přiletí jako blesk, pokud se nějaký ptáček opozdí, ocitne se v jeho drápech. A že je má krahujec pěkně ostré! Takže krahujce nám prosím namalujte! (Na obrázku sameček – autor Antonín Nágl)

A aby to vaše soutěžení dospělým nebylo líto – my totiž víme, že jim to líto je – mohou pokračovat v tradiční fotosoutěži: 

Zkuste na svém krmítku a v jeho bezprostředním okolí vyfotit co nejvíce druhů ptáků najednou. Čím více druhů ptáků bude na jedné fotce, tím lépe. O vítězi rozhodne jak počet porotou poznaných druhů na jedné fotce s krmítkem, tak samozřejmě i kvalita fotografie. Fotografická soutěž – na rozdíl od předepsaných termínů pozorování – není omezena časově. Můžete fotit už nyní. 

Poznáte? Zleva stehlík, pěnkava jikavec, vrabec obecný a zvonek nakonec.

Vaše malovací i foto výtvory přijímáme do konce února 2020. Pak zasedne Velká porota a rozhodne o vítězích i o cenách. Obrázky posílejte poštou, fotky pokud možno mailem (zivazahrada@csop.cz) –  vždy uveďte jméno a věk autora a číslo či název soutěžící zahrady. Když svá díla doprovodíte nějakým textem o tom, jak vznikala, budeme velice rádi.

Přípravy na zimní pozorovací kolo Živé zahrady

Je pomalu čas stloukat (očistit) krmítka a připravovat koupátka pro ptáky na zimu. Tady je několik důvodů, proč ptákům pomáhat:

  1. Připravíte se tak na další kolo pozorování živáčků na zahradě soutěže Živá zahrada (20.-26.12., školní zahrady 16.-20.12.). 
  2. Při pravidelném doplňování krmítka a pítka pomůžete zimujícím ptákům přečkat nepříznivé období. Ptáci to v dnešní krajině nemají jednoduché, nabídka potravy není slavná a výkyvy počasí nikomu neprospívají.
  3. Máte tak zaručenou zábavu za oknem, aneb televize, která se neokouká.
  4. Poznáte zblízka mnoho ptáků, a seznámíte se s jejich chováním – každý druh má trochu jinou náturu, však uvidíte. A pokud přizvete i děti, mohou si i skrze ptačí krmítka pěstovat tak potřebný vztah k přírodě. Třeba právě z vašeho dítka se stane vášnivý “birdwatcher” nebo také česky “ptáčkař” či odborně “ornitolog” nebo prostě jen kamarád přírody.

krmítko

 

Tip: Je třeba ptáky nechat chvilku zvyknout na Vaše přikrmování, zvolte ale pravidelný interval doplňování, ať mohou se zdrojem na Vaší zahradě počítat, v období mrazů nebo sněhové pokrývky můžete přikrmovat častěji (v tomto pomáhají i násypná krmítka se zásobníkem).

Tip: Aby se na krmítku ptáci neprali, přidělejte jim k boudičce krmítka rozeklanou větvičku, ať si mohou v klidu odsednout a počkat, až na ně přijde řada.

Tip: Pítko můžete udělat v několika variantách – na zemi a ve výšce. Po zemi se pohybují sojky, kosi, drozdi, zvonci, pěnkavy, kteří se rádi vykoupou na zemi, další pěvci se mohou cítit bezpečně na vyvýšených místech, kde nemůžou pozemní predátoři. Pítko by mělo být mělké (nanejvýš pár centimetrů), ideální jsou misky pod květináč. Na zatížení a pro nabídku různé hloubky můžete nasypat do misky s vodou pár kamínků, ať se může vykoupat jak sojka tak modřinka. Vodu v pítku/koupátku vyměňujte, ať je ideálně každý den čerstvá.

Máme dopozorováno, vyplňte své výsledky do mapovací karty

Počasí bylo letos tak akorát, snad jaro přišlo trochu pomaleji, ale i tak jsme měli šanci na zahradách, dvorcích a balkónech nějaké živáčky spatřit. Zabrala nová opatření? Nové jezírko nebo suchá skalka? Budka pro ptáky nebo hromada větví a listí pro ježka? Zabydleli se Vám na zahradě pod kompostem čmeláci? Chodili se napít a koupat k miskám s vodou ptáci? Navštívili rozkvetlé záhonky motýli? A co hrdlička nebo myš? 

Vybrané druhy i další pozorování můžete vyplnit do jarní mapovací karty. V průběhu dalších kol pak budete mít možnost nahlédnout do tabulky s průběžným bodovým hodnocením k cestě za titulem Živá zahrada.

Nové soutěžící poprosíme před vyplněním pozorovací karty o registraci zahrady, ať víme, kde a kdo pozoruje. 

Tipy jak si zahradu upravit najdete na našich stránkách, ať máte připravené prostředí pro co nejpestřejší diverzitu všech pozorovaných druhů (a nejen jich).

Skokan u jezírka

 

Dnes proběhne hodnocení výtvarné soutěže

Venku je hezky, proč si nevzít všechny obrázky, co nám přišly do soutěže na zahradu.

Hned kolem sebe máme desítky pěnkav obecných, co nám také pomalu začínají zpívat pod keřem i pěnkav jikavců, které zas do zimy neuvidíme, protože se vrátily do své severské domoviny. Pěnkavy jsou součástí naší přírody a máme to štěstí, že se nebojí přilétnout i k lidským obydlím na krmítko. Byly tématem výtvarné soutěže, proto věříme, že si teď už žádné dítko tyto dva druhy pěnkav s ničím nesplete.

Koho ocenit? Rozhodně to nebude lehký úkol, obrázky jsou skutečně povedené. Vítězná dílka nafotíme a oceníme. Zašleme dalekohledy, trička, publikace, plakáty, pexesa, samolepky,…

Výstavka všech obrázků bude opět ke shlédnutí celý rok v ekocentru – Domě ochránců přírody v Praze.

2019