Sekání trávy? Někde ano, někde ne.

Než se dáte do sekání čerstvě vyrašené trávy, která v posledních dnech roste jako pominutá, promyslete, kde se tráva (druhy trav nebo dominantní rostlina) každoročně projevuje nejvíce a potlačuje ostatní druhy rostlin. Pokud je to nezbytné, posekejte jen tyto části a části, kde se bude po trávě chodit. Máme totiž měsíc před pozorováním a chceme co nejvíce květů na zahradě a co nejvíce živných rostlin pro všemožné živáčky. Nechte tedy trávník pokud možno vyrůst, vykvést a vysemenit se. Za čas zas můžete posekat jinou část zahrady a takto to budete střídat – tzv. mozaikovou sečí.

Cílem je, aby stále někde něco kvetlo a zároveň vytvořit prostor pro různé druhy rostlin, které rostou a kvetou v různou dobu, potřebují různé světelné či vlhkostní podmínky, tímto pádem i prostor pro nerušený vývoj hmyzu (a nejen jeho). Nezapomeňte na “divoký koutek”, který necháte zcela přírodě. Právě na takových místech zahradní divočiny třeba zahnízdí pěnice pokřovní, nenápadný ptáček svým vzhledem, ale tak výrazný svým zpěvem nebo na večer prozpěvující kos černý, bez kterého si vlahé letní večery snad ani nelze představit. V kvetoucím trávníku najdou potravu ptáci, ježci, housenky motýlů, brouci, včely a čmeláci a další. Při kosení kolem kompostu nebo hromady dřev dejte pozor na malé plazy, touto dobou jsou již vykulené mladé užovky a páří se ještěrky.