pravidla

Nejbližší soutěžní termíny pozorování viz hlavní stránka:

  • Pozorujte v předepsaných soutěžních termínech na své zahradě různé druhy živočichů, zaznamenejte je do mapovací karty pro příslušnou sezónu (jarní/zimní).
  • Pokud pozorování neproběhnou přesně v předepsaných termínech, zahrada neobdrží žádné body!
  • Aby mohl být výskyt živočicha daného druhu zaznamenán, musí se alespoň jeden jeho jedinec dotknout území zahrady nebo rostliny či stavby na zahradě se nacházející.
  • Pokud sledujete skupinu druhů – například sýkory nebo ještěrky, není pro tuto soutěž nutné určit přesně, o který druh sýkory nebo ještěrky se jedná. Přesné určení druhu je však vítáno, neboť může přinést zajímavé i vědecky cenné údaje.
  • Je vítána fotodokumentace pozorovaných druhů i informace o výskytu dalších zajímavých „nesoutěžních“ živočichů. Od dětí samozřejmě uvítáme obrázky.
  • Do soutěže Živá zahrada se nemusíte hlásit předem. Stačí, když ve vyhlášeném termínu zaznamenáte ve vybrané zahradě svá pozorování do mapovací karty (formuláře), kterou můžete vyplnit a odeslat přímo na těchto stránkách a zároveň vyplníte a odešlete i formulář přihlášky, nebo si obojí stáhnete ve formátu PDF, vyplníte ručně a potom zašlete poštou na naší adresu.
  • Budeme rádi, když ke kartě přiložíte fotografie či obrázky ilustrující vaše pozorování, a třeba i povídání o tom, jak jste dopadli a co chcete na zahradě pro zvířata zlepšit.
  • Mapovací karty vyhodnotíme a podle složitého klíče zahradám přidělíme body za jednotlivá pozorování. Tyto body se za jednotlivá kola sčítají. Pokud zahrada v pětiletém období dosáhne (3 nejlepší výsledky v průběhu 5 let) alespoň 50 bodů, obdrží titul Živá zahrada. Přitom platí, že ideální zahrada může v letním kole soutěže získat až 22 bodů, v zimním kole pak maximálně 8 bodů.
  • Abychom alespoň trochu zvýhodnili zahrádky malé, uprostřed měst, daleko od přírody od hektarových zahrad kdesi na samotě u lesa, dostává každá zahrada při vstupu do soutěže vstupní body – tzv. handicap zahrady. Ty jsou u malých městských zahrádek kladné (až + 4 body), u velkých parcel v přírodě záporné (až – 10 bodů). Tento handicap se přičítá k bodům za první pozorování. Vzhledem k tomu, že máme v soutěži vedle sebe několikametrové předzahrádky (ba dokonce i lodžie) vedle dvouhektarových zahrad s lesem a rybníkem, porovnávat jednotlivé body tak jako tak nelze. Ale to také není důležité. Každého z nás by mělo hřát především vědomí, že svojí zahrádku pro život živočichů vylepšuje a pozorovaných zvířat na ní přibývá. I takové výsledky budeme v naší soutěži hodnotit!

 

Doplňující soutěž – každoroční výtvarná soutěž pro děti a foto soutěž pro dospělé  k zimnímu kolu pozorování na zahradě