pravidla

Nejbližší soutěžní termíny pozorování:
JARO: 24. – 26. 5. 2019, školy 20. – 24. 5. 2019
ZIMA: 21. – 26. 12. 2018, školy 17. – 21. 12. 2018

 • Pozorujte v předepsaných soutěžních termínech na své zahradě různé druhy živočichů, zaznamenejte je do mapovací karty pro příslušnou sezónu (jarní/zimní).
 • Pokud pozorování neproběhnou přesně v předepsaných termínech, zahrada neobdrží žádné body!
 • Aby mohl být výskyt živočicha daného druhu zaznamenán, musí se alespoň jeden jeho jedinec dotknout území zahrady nebo rostliny či stavby na zahradě se nacházející.
 • Pokud sledujete skupinu druhů – například sýkory nebo ještěrky, není pro tuto soutěž nutné určit přesně, o který druh sýkory nebo ještěrky se jedná. Přesné určení druhu je však vítáno, neboť může přinést zajímavé i vědecky cenné údaje.
 • Je vítána fotodokumentace pozorovaných druhů i informace o výskytu dalších zajímavých „nesoutěžních“ živočichů. Od dětí samozřejmě uvítáme obrázky.
 • Do soutěže Živá zahrada se nemusíte hlásit předem. Stačí, když ve vyhlášeném termínu zaznamenáte ve vybrané zahradě svá pozorování do mapovací karty (formuláře), kterou můžete vyplnit a odeslat přímo na těchto stránkách a zároveň vyplníte a odešlete i formulář přihlášky, nebo si obojí stáhnete ve formátu PDF, vyplníte ručně a potom zašlete poštou na naší adresu.
 • Budeme rádi, když ke kartě přiložíte fotografie či obrázky ilustrující vaše pozorování, a třeba i povídání o tom, jak jste dopadli a co chcete na zahradě pro zvířata zlepšit.
 • Mapovací karty vyhodnotíme a podle složitého klíče zahradám přidělíme body za jednotlivá pozorování. Tyto body se za jednotlivá kola sčítají. Pokud zahrada v pětiletém období dosáhne (3 nejlepší výsledky v průběhu 5 let) alespoň 50 bodů, obdrží titul Živá zahrada. Přitom platí, že ideální zahrada může v letním kole soutěže získat až 22 bodů, v zimním kole pak maximálně 8 bodů.
 • Abychom alespoň trochu zvýhodnili zahrádky malé, uprostřed měst, daleko od přírody od hektarových zahrad kdesi na samotě u lesa, dostává každá zahrada při vstupu do soutěže vstupní body – tzv. handicap zahrady. Ty jsou u malých městských zahrádek kladné (až + 4 body), u velkých parcel v přírodě záporné (až – 10 bodů). Tento handicap se přičítá k bodům za první pozorování. Vzhledem k tomu, že máme v soutěži vedle sebe několikametrové předzahrádky (ba dokonce i lodžie) vedle dvouhektarových zahrad s lesem a rybníkem, porovnávat jednotlivé body tak jako tak nelze. Ale to také není důležité. Každého z nás by mělo hřát především vědomí, že svojí zahrádku pro život živočichů vylepšuje a pozorovaných zvířat na ní přibývá. I takové výsledky budeme v naší soutěži hodnotit!

 

Doplňující soutěž “Velký rok zahradní” 2018-2019

 • Všem soutěžícím a zejména těm, kteří poznají a rádi pozorují ptáky, jsme připravili doplňující soutěž. Po vzoru knihy a filmu The Big Year (Velký rok) budeme i my po celý rok pozorovat ptáky – na rozdíl od knihy ale jenom na soutěžních zahradách. Jinak jsou pravidla pro zaznamenání ptáka stejná jako v Živé zahradě – tedy především se pták musí dotknout zahrady, nestačí, když nad či okolo ní přeletí. Vítězem bude ta zahrada, na které v období od 25. 5. 2018 do 26.5.2019 napozorujete co nejvíce druhů ptáků. Sami jsme zvědaví, jak tahle soutěž dopadne. 
 • K zaznamenávání ptáků využijte formulář se seznamem těch běžnějších druhů – ke stažení níže. U každého druhu je nutné uvést datum jeho prvního pozorování. Vyplněný nám ho zašlete – nejlépe s výsledky jarního pozorování 2019 v dopise, elektronicky můžete vložit soubor i do formuláře mapovací karty pro jarní kolo 2019 (ovšem ve formátu doc/jpg/pdf). Můžete i poslat email, dopis…
 • Nezapomeňte poznamenat číslo nebo název zahrady na pozorovací tabulku, ať si ji můžeme přiřadit.

bird list zahradní – tabulka druhů pozorovaných ptáků ke stažení