přihláška

Chci se zapojit do soutěže…

Pro registarci, prosím, vyplňte následující políčka o zahradě a o vás. Máte připravené první pozorování? Po přihlášce budou směřovat vaše kroky k mapovací kartě za příslušnou sezónu.

Tento formulář můžete použít i pro nahlášení změny parametrů vaší již přihlášené zahrady (například pokud jste vyměnili plot s podezdívkou za živý, změnila se doručovací adresa, soutěžíte místo vaší dcery,…). V takovém případě uveďte do prvního políčka formuláře slovo ZMĚNA a stávající číslo či název zahrady. Tuto přihlášku musíte vyplnit i v případě, že již soutěžíte, ale začínáte pozorovat na jiné zahradě.

Přihlašuji do soutěže tuto zahradu:

Adresa zahrady

Ulice a číslo popisné/evidenční
Obec
PSČ
Vlastník zahrady
Jde-li o školní zahradu, uveďte dále název a adresu školy

Parametry zahrady

Přibližná rozloha
Je na zahradě stavba?
Je zahrada oplocena?
Pokud ano, napište čím je oplocena:

Okolí zahrady

Z kolika stran sousedí zahrada s jinými zahradami?
Z kolika stran sousedí zahrada se silnicí?
Z kolika stran sousedí zahrada se zástavbou?
Zahrada je umístěna

Vzdálenost krajinných prvků

Od kraje zahrady je k nejbližšímu lesu
Od kraje zahrady je k nejbližšímu poli, louce
Od kraje zahrady k nejbližší vodní ploše, toku

údaje o mapovateli

jméno a příjmení
Poštovní adresa, pokud se liší od adresy zahrady
ulice a číslo popisné/evidenční
obec
PSČ
váš email (vyžadováno)