přihláška

Chci se zapojit do soutěže…

Pro registarci, prosím, vyplňte následující políčka o zahradě a o vás. Máte připravené první pozorování? Po přihlášce budou směřovat vaše kroky k mapovací kartě za příslušnou sezónu.

Tento formulář můžete použít i pro nahlášení změny parametrů vaší již přihlášené zahrady (například pokud jste vyměnili plot s podezdívkou za živý, změnila se doručovací adresa, soutěžíte místo vaší dcery,…). V takovém případě uveďte do prvního políčka formuláře slovo ZMĚNA a stávající číslo či název zahrady. Tuto přihlášku musíte vyplnit i v případě, že již soutěžíte, ale začínáte pozorovat na jiné zahradě.

  Přihlašuji do soutěže tuto zahradu:

  Adresa zahrady

  Ulice a číslo popisné/evidenční

  Obec

  PSČ

  Vlastník zahrady

  Jde-li o školní zahradu, uveďte dále název a adresu školy

  Parametry zahrady

  Přibližná rozloha

  Je na zahradě stavba?
  ANONE
  Je zahrada oplocena?
  ANONE
  Pokud ano, napište čím je oplocena:

  Okolí zahrady

  Z kolika stran sousedí zahrada s jinými zahradami?
  01234
  Z kolika stran sousedí zahrada se silnicí?
  01234
  Z kolika stran sousedí zahrada se zástavbou?
  01234
  Zahrada je umístěna
  uprostřed obcena kraji obcena samotě

  Vzdálenost krajinných prvků

  Od kraje zahrady je k nejbližšímu lesu
  více než 100 metrůméně než 100 metrů
  Od kraje zahrady je k nejbližšímu poli, louce
  více než 100 metrůméně než 100 metrů
  Od kraje zahrady k nejbližší vodní ploše, toku
  více než 100 metrůméně než 100 metrů

  údaje o mapovateli

  jméno a příjmení

  Poštovní adresa, pokud se liší od adresy zahrady

  ulice a číslo popisné/evidenční

  obec

  PSČ

  [honeypot honeypot-319]
  váš email (vyžadováno)